زمستان
پراکنده نوشته‎هاي محمد حيدري
چهارشنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۴

احترام انگيزند اين کارگرهاي شرکت واحد

من هنوز هم حوصله نوشتن وبلاگ ندارم ولي نا اميد نيستم از اينکه باز بنويسم
براي همين اين دفتر مجازي هنوز باز است. اما اين ماجراي اعتصاب کارگرهاي شرکت واحد
در حمايت از دوستان دستگير شده شان روزنه خوبي است در اين ابهام و نگراني و حيف بود
چيزي ننويسم– کاش دوستان ما در حمايت از آنها اقدامي ميکردند ، حتي با نوشتن نامه
اي مثلا – هنوز هم دير نشده و کاش اقدامي کنند. من اما چون از محيط کار مدتي است
دورم نمي توانم .اگر دوستي اين کار را کرد اسم ناقابل بنده را هم آن پايين بگذارد.
اگر نميتوان که کاري کرد حداقل اعلام کنيم که ما در کنار کارگران ايستاده ايم. همين
هم مغتنم است.

نامه آخرشان را هم اينجا مي گذارم.شايد کساني نديده باشند.طبق تعهدي که دکتر قاليباف به نمايندگان سنديکاي کارگران شرکت واحد در حضور کارگران
،در اعتصاب مورخه 4/10/84، مبني بر آزادي کليه بازداشت شدگان سنديکا، داده بودند.
تعداد 10 نفر در تاريخ 5/10 /84 در ساعت 23 آزاد، و 7 نفر باقي مانده با وجود راي
دادگاه مبني بر آزادي ايشان، از بند رها نشده. و تا ساعت 23 مورخ 6/10/84 با وجود
گذشت 24 ساعت از راي دادگاه هنوز به نزد خانواده هاي محترمشان بازنگشته اند.همکاران
ما با وجود حکم آزادي هنوز به شکل غيرقانوني در بازداشت به سر مي برند. و ما خواهان
آزادي بي قيدو شرط همکاران خود مي باشيم.

اسامي همکاران در بند: 1. سعيد ترابيان 2. سعيد داوود رضوي 3. ناصر غلامي 4. منصور
اسانلو 5. يعقوب سليمي 6. مصطفي اميري 7. جواد کفايتي

کارگران مناطق 10 گانه اتوبوسراني و اتوبوس برقي 

Free counter and web stats